Ik zoek informatie over

Nieuws

    Thema's


Het Jaarverslag 2016 BRZO van de OMWB beschikbaar

Het Jaarverslag BRZO 2016 van de OMWB is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant vastgesteld. De Brzo-bedrijven kwamen enkele malen prominent in het nieuws. De vraag werd gesteld of de Brabantse BRZO-bedrijven wel veilig genoeg zijn. In het jaarverslag BRZO 2016 wordt ingegaan op de feiten en omstandigheden. In het afgelopen jaar was er geen sprake van een onmiddellijke dreiging (categorie 1-overtreding). Het aantal overtredingen is ten opzichte van 2015 met 31% afgenomen. Er is echter geen aanleiding om te verslappen. De OMWB wil zich samen met de bedrijven inspannen om de veiligheidscultuur bij bedrijven te stimuleren.

Bekijk hier het hele jaarverslag BRZO 2016

Bekijk hier de betreffende Statenmededeling

 Deel: