Ik zoek informatie over

Nieuws

    Thema's


Uitvoering BRIKS-taken per 1 juni in eigen huis

Namens de provincie Noord-Brabant verzorgt de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant voor verschillende bedrijven het toezicht en de vergunningverlening. Een deel van deze taken, de zogeheten BRIKS-taken werden tot nu toe uitbesteed aan een externe partij. BRIKS staat voor taken gericht op bouwen, reclame, inritten, kap en totaalsloop (inclusief asbesttaken). Per 1 juni 2017 zal de OMWB alle VTH-taken voor deze bedrijven volledig in eigen huis gaan uitvoeren. Daarbij blijft, net als voorheen, het provinciebestuur te allen tijd verantwoordelijk voor de kwaliteit en de uitvoering.

In goede harmonie met de externe partij heeft de OMWB de afgelopen periode gewerkt aan een soepele overdracht, zodat alle nieuwe aanvragen met ingang van 1 juni 2017 integraal door de OMWB uitgevoerd kunnen worden. De aanvragen kunnen op de gebruikelijke wijze ingediend worden. Aanvragen die vóór 1 juni 2017 zijn ingediend, worden nog afgehandeld door de externe partij.

De uitvoering van de BRIKS-taken is bij de OMWB in handen van onze medewerkers van het team Leefomgevingskwaliteit. De coördinatie wordt verzorgd door de heer Mart Kieftenburg. Mocht u vragen hebben over de uitvoering van de BRIKS-taken, dan kunt u met hem contact opnemen via 013 – 206 03 67. U kunt vragen of opmerkingen ook per e-mail naar ons toesturen. Gebruik daarvoor het e-mailadres bouwen@omwb.nl.Deel: