Nieuws

      Thema's


    BRZO-specialisten

    Contactpersonen BRZO bij gemeenten, provincie en collegainspectiediensten kunnen bij de OMWB een aanvraag doen om toegang te krijgen tot het overzicht van BRZO-medewerkers. Daarin staan per gemeente en BRZO-bedrijf de toegewezen vergunningverleners, Wabo- en BRZO-inspecteurs en de contactpersonen vermeld.

    Uw aanvraag kunt u zenden naar W.vanSoelen@omwb.nl. Vermeld in de aanvaag uw naam, functie, gemeente of dienst en telefoonnummer van uw werk.