Nieuws

   Thema's


  Milieuklachten

  Ervaart u overlast van geur, geluid, trillingen of stof van bedrijven in Brabant? Constateert u bodem, lucht- of waterverontreiniging of ziet u afvaldumpingen? Hebt u meldingen over het zwemwater? Meld dit via 013 2060500 of 073 6812821. Beide nummers komen uit bij de MilieuKlachtenCentrale, die 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is en actie onderneemt op uw meldingen en klachten over het milieu, het zwemwater en misstanden in het buitengebied. Niet-acute milieuklachten kunt u bij de milieuklachtencentrale ook digitaal indienen.

   MKC

  ACTUELE BERICHTGEVING MILIEUHINDER:

  Klachtentelefoon muziekfestival Decibel Outdoor

  16.08.2017

  Op 18, 19 en 20 augustus vindt het muziekfestival Decibel Outdoor plaats op het terrein van Safaripark de Beekse Bergen te Hilvarenbeek. Mocht u hinder ondervinden van dit evenement, dan kunt u tijdens de duur van dit evenement bellen met het speciaal voor dit evenement opengestelde klachtennummer: 088-9000 370.

  Tijdens alle festivaldagen worden in opdracht van de gemeente Hilvarenbeek geluidmetingen uitgevoerd. Hoewel getoetst wordt aan de geluidgrenswaarden van de vergunning, kunt u toch geluidhinder ondervinden.

  Stankoverlast in Moerdijk

  25.03.2017

  Sinds donderdag 23 maart j.l. zijn er bij de milieuklachtencentrale, van bewoners van Moerdijk, diverse meldingen van stankoverlast ontvangen.
  De geur die is waargenomen wordt omschreven als een weeÔge, rioolachtige lucht.

  Uit onderzoek door medewerkers van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant en van Rijkswaterstaat is gebleken dat de geur afkomstig is vanaf twee duwbakken die voor anker liggen op de daarvoor bestemde wachtplaats op het Hollands Diep.
  In deze duwbakken ligt rioolslib opgeslagen in afwachting van nader transport.

  Door de OMWB wordt nader onderzocht of de duwbakken op korte termijn naar een andere locatie kunnen worden verplaatst om daarmee de overlast te doen beŽindigen.

  Evenementen Breda

  16.12.2016

  De gemeente Breda heeft er voor gekozen om intake en afhandeling van klachten bij evenementen zelf te verzorgen. Zo ook voor het evenement Winterwonderland en Serious Request. Mocht u een overlastmelding in willen dienen aangaande (deze) evenementen in de gemeente Breda kunt u deze 24/7 telefonisch doorgeven via telefoonnummer 14076.
  Eventuele meldingen welke de OMWB in dit kader ontvangt zullen door ons op de eerste werkdag ter afhandeling worden doorgezet naar de gemeente Breda.