Nieuws

   Thema's


  Milieuklachten

  Ervaart u overlast van geur, geluid, trillingen of stof van bedrijven in Brabant? Constateert u bodem, lucht- of waterverontreiniging of ziet u afvaldumpingen? Hebt u meldingen over het zwemwater? Meld dit via 013 2060500 of 073 6812821. Beide nummers komen uit bij de MilieuKlachtenCentrale, die 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is en actie onderneemt op uw meldingen en klachten over het milieu, het zwemwater en misstanden in het buitengebied. Niet-acute milieuklachten kunt u bij de milieuklachtencentrale ook digitaal indienen.

   MKC

  ACTUELE BERICHTGEVING MILIEUHINDER:

  Mededeling Intens Festival Oisterwijk

  23.05.2017

  Van 26 t/m 28 mei vindt in Oisterwijk het jaarlijkse Intents Festival plaats. De gemeente Oisterwijk is door de organisatie van Intents in een vroeg stadium betrokken bij de voorbereidingen en de aanvraag van de evenementenvergunning. Tijdens het evenement worden zowel door de organisatie als door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) op verschillende locaties en momenten metingen gedaan. Ondanks dat vorig jaar uit deze metingen bleek dat de geluidsnormen niet werden overschreden, werd toch overlast ervaren. Ook dit jaar doet de organisatie van Intents Festival er alles aan om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Mocht u toch overlast ervaren, dan kunt u dit melden bij de MilieuKlachtenCentrale via (073) 681 28 21, www.milieuklachtencentrale.nl of bij de Organisatie van Intens zelf via (06) 105 124 80.

  Stankoverlast in Moerdijk

  25.03.2017

  Sinds donderdag 23 maart j.l. zijn er bij de milieuklachtencentrale, van bewoners van Moerdijk, diverse meldingen van stankoverlast ontvangen.
  De geur die is waargenomen wordt omschreven als een weeÔge, rioolachtige lucht.

  Uit onderzoek door medewerkers van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant en van Rijkswaterstaat is gebleken dat de geur afkomstig is vanaf twee duwbakken die voor anker liggen op de daarvoor bestemde wachtplaats op het Hollands Diep.
  In deze duwbakken ligt rioolslib opgeslagen in afwachting van nader transport.

  Door de OMWB wordt nader onderzocht of de duwbakken op korte termijn naar een andere locatie kunnen worden verplaatst om daarmee de overlast te doen beŽindigen.

  Mogelijk geurklachten afkomstig van Rendac

  24.03.2017

  Door storingen in het productieproces bij Rendac in Son deze week is er een achterstand ontstaan in het verwerken van de grondstoffen.
  Dit betekent dat op dit moment een groot aantal aangevoerde containers op het daarvoor bestemde parkeerterrein moeten worden opgeslagen.
  Al het mogelijke wordt gedaan om de opgelopen verwerkingsachterstand zo snel mogelijk weg te werken. De verwachting is, dit in de loop van volgende week gerealiseerd te hebben.

  Echter, door het grote aantal containers dat staat opgesteld is het mogelijk, mede gelet op de weersverwachting voor de komende dagen, dat er toch geuroverlast kan ontstaan.

  Het bedrijf heeft aangegeven dat er maatregelen genomen zijn om geuroverlast zoveel mogelijk te beperken. Desalniettemin is de kans aanwezig dat geuroverlast wordt ervaren.

  Klachten van geuroverlast kunnen gemeld worden op telefoonnummer 073-6812821 of via www.milieuklachtencentrale.nl