Nieuws

   Thema's


  Kennismaking Brabantse Omgevingsdiensten

  21.04.2017

  Vrijdag 7 april maakten de leden van Provinciale Staten kennis met de drie Brabantse omgevingsdiensten. Een opbouwende, interactieve bijeenkomst. Als start gaven de Statenleden aan wat hun huidige indruk is van de omgevingsdiensten.

  Daarbij kwamen bij de 'uitdagingen' meteen woorden als gedoe, communicatie en vertrouwen aan bod. Ook het onderwerp geld wordt geassocieerd met de omgevingsdiensten. Maar iedereen wil graag de overstap maken naar de inhoudelijke discussie. De 'jubel'lijst was dan gelukkig ook langer. Daar zagen we de waardering voor de professionele benadering van de medewerkers en de aanwezigheid van grote deskundigheid in het veld terug. Ook werd de driehoek 'kosten, kwetsbaarheid en kwaliteit' benoemd, de reden waarom de diensten zijn opgericht: het bundelen van expertise maakt je minder kwetsbaar, je kennis is nog groter en het werkt efficiënter. Een van de Statenleden gaf aan blij te zijn met de bijeenkomst: ‘Voor mij is de dienst nu geen papieren tijger meer, ik herken wat jullie in de praktijk doen’.

  Samen werken aan de leefomgeving

  Na de jubels en uitdagingen namen de directeuren Marloes Tolsma (ODZOB), Jan Lenssen (ODBN) en Nico van Mourik (OMWB) de Statenleden mee in de inhoudelijke achtergrond van de Brabantse diensten. Uiteindelijk werken we gezamenlijk aan een veilige leefomgeving, waar iedereen prettig en gezond kan wonen, werken en recreëren. De directeuren legden de verantwoordelijkheid voor een goed milieu ook deels terug. De Statenleden nemen tenslotte beslissingen en zijn samen met de gemeenten eigenaar van de omgevingsdiensten. De discussie over geld staat de inhoudelijke discussies nog veel te vaak in de weg. Door goede samenwerking tussen de omgevingsdiensten en de deelnemers kunnen we de juiste zaken oppakken en daardoor preventief en integraal werken.

  Botsende regels en veiligheid

  Na de presentaties werden een vijftal filmpjes getoond van ervaringen van medewerkers van de omgevingsdiensten uit het veld. In kleine groepen is hierover met elkaar doorgepraat. Vervolgens kwamen een tweetal dilemma’s aan bod, waaruit bleek hoe moeilijk het voor de mensen in het veld soms is om het juiste besluit te nemen. De Statenleden werden zich daarvan bewust toen ze aan de slag gingen met een casus over botsende regelhantering tussen gemeente en provincie. Er ontstond een goede discussie over welk bevoegd gezag aan zet was. Ook de bewustwording van de risico's waar de toezichthouders dagelijks aan bloot worden gesteld, was een eye-opener.

  Veilige leefomgeving

  Het inzicht in en het enthousiasme bij de Statenleden over het werk van de omgevingsdienst is groter geworden. Maar het belangrijkste: verschillende aanwezigen gaven aan dat ze zien hoe hard er door alle medewerkers bij de omgevingsdiensten gewerkt wordt aan een veilige leefomgeving. En ze vinden het hoog tijd dat de discussies over de inhoud gaan en niet meer over het gedoe en de euro's. Daarnaast was het goed om te horen dat de Statenleden graag met onze medewerkers op stap gaan om in de praktijk ons werk te zien.

  Kijkje in de keuken?

  Wilt u eens een kijkje nemen in de echte keuken, buiten in het veld? Dat kan! Meldt u daarvoor aan via communicatie@odzob.nl.

  Meer weten?

  Klik hier voor de presentatie van de drie directeuren.
  Klik hier voor het audioverslag van de bijeenkomst.


  Bekijk hieronder de filmpjes die tijdens de bijeenkomst zijn getoond:

  Bekijk de uitgegeven nieuwsbrief: http://deliver.soluso.nl/t/r-3A51CE86BDD1B6AA2540EF23F30FEDED


  Deel: