Nieuws

   Thema's


  Opruimvergoeding drugsafval in Brabant 3 maanden open

  07.06.2017

  Gemeenten en grondeigenaren in Noord-Brabant die vorig jaar kosten hebben moeten maken voor het opruimen van drugsafval, kunnen van 23 mei tot en met 15 augustus een financiŽle tegemoetkoming (maximaal 50%) aanvragen. In totaal is hiervoor Ä 500.000 euro beschikbaar.

  De subsidie kan worden aangevraagd via subsidiedrugsafval.nl

  Uit de onlangs door de politie gepubliceerde cijfers blijkt dat Noord-Brabant nog steeds het meest lijdt onder de dumpingen van afval van de productie van synthetische drugs. Grondeigenaren, veelal gemeenten, waterschappen, terrein beherende organisaties, maar ook particulieren, draaien op voor de kosten van het opruimen en afvoeren.

  3 maanden
  Om gedupeerden financieel tegemoet te komen, heeft het Rijk voor de jaren 2016, 2017 en 2018 telkens 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling dat er daarna een definitieve vergoedingsregeling komt. Vorig jaar werd minder gebruik gemaakt van de subsidieregeling dan werd verwacht. Mede om deze reden is de periode voor het indienen van aanvragen nu verlengd tot 3 maanden. De provincie attendeert gemeenten en waterschappen per brief op de openstelling van de subsidieregeling.

  Ruimere criteria
  Gemeenten krijgen nu ook een deel van hun personele kosten vergoed. Bovendien worden voortaan ook de kosten vergoed voor het opruimen van drugsafval uit gierkelders en riolen. De tegemoetkoming in de kosten bedraagt in alle gevallen maximaal 50%. Het Ministerie van I. en M. ziet geen mogelijkheden om te voldoen aan de recente oproep van PS om 100% van de kosten te vergoeden.

  Samen sterk
  Voorwaarde voor gemeenten om in aanmerking te komen voor opruimsubsidie is dat zij participeren in het project Samen Sterk in Brabant (SSiB). In dit project werken provincie en gemeenten samen om het preventieve toezicht in het buitengebied te versterken. Dat toezicht is onder meer gericht op het voorkomen c.q. signaleren van drugscriminaliteit.

  Bron: Provincie Noord-Brabant

   

   


  Deel: