Nieuws

   Thema's


  Uitbreiding eNoses

  25.08.2015

  Op 21 september gaf Laurentien van Oranje-Nassau het feestelijke startsein voor de Safety Deal eNosenetwerk Zuidwest-Nederland.

  Startsein uitbreiding eNoses regio’s Moerdijk, Rotterdam en Zuid-Holland Zuid.

  Met financiële steun van het ministerie van IenM worden in deze Safety Deal de bestaande netwerken van elektronische neuzen in Rotterdam en Moerdijk met elkaar verbonden en uitgebreid. De eNoses registeren vroegtijdig veranderingen in de luchtsamenstelling. Omgevingsdiensten en bedrijven kunnen zo sneller inspelen op de verandering van de luchtkwaliteit. De eNoses kunnen online worden afgelezen door o.a. medewerkers van de klachtendienst van de OMWB.

  De OMWB is beheerder van het eNosenetwerk Moerdijk en ontwikkelt dit in opdracht van Provincie, gemeenten Moerdijk en Strijen, Havenschap, Shell, ATM en de Veiligheidsregio MWB. Het is een samenwerkingsproject van publieke en private partijen.
  De Safety Deal houdt in dat het bestaande eNosenetwerk bij Moerdijk wordt uitgebreid met acht eNoses bij de dorpskernen en langs het Hollands Diep. Ook in Lage Zwaluwe (gemeente Drimmelen) wordt een eNose geplaatst.

  Het startsein wordt gegeven in het kader van een symposium over het gebruik van eNoses. Centraal in het plenaire gedeelte staat een forumdiscussie onder leiding van Prinses Laurentien met gedeputeerde Johan van den Hout, provincie Noord-Brabant; Chris Kuijpers, directeur-generaal IenM; Paul Smits, CFO Havenbedrijf Rotterdam; en een directeur namens het bedrijfsleven. Verder zijn er vijf workshops over diverse onderwerpen. Uitgenodigd zijn o.a. bestuurders/directeuren en specialisten van de partijen die deelnemen in het eNosenetwerk Moerdijk en de OMWB.

  Het symposium wordt georganiseerd door het Havenbedrijf Rotterdam, in samenwerking met het ministerie van IenM, de OZHZ en de OMWB.

  Contactpersonen bij de OMWB voor het eNosenetwerk zijn: Arian van Weerden (algemeen projectleider) en Theo Visser (technisch projectleider). Kees Simons is contactpersoon namens de Klachtendienst.      


  Deel: