Meer informatie

Nieuws

    Thema's


Duurzaam bouwen


Foto: duurzame woningbouwGemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars in West-Brabant zetten zich meer en meer in voor duurzaam bouwen. Zo willen ze een steentje bijdragen aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Op deze webpagina's vindt u informatie over de samenwerking in West-Brabant op het gebied van duurzaam bouwen, ons Convenant, de partners, voorbeeldprojecten, en de toepassing van producten zoals GPR Gebouw. Wanneer u zich wilt aansluiten bij het Convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant, kunt u zich aanmelden via deze website. Bent u al aangesloten bij het convenant, dan kunt u ook het formulier aanvragen waarmee u uw project aanbiedt voor publicatie op deze website.

Duurzaamheid in West-Brabant

Op 31 oktober 2007 ondertekenden de portefeuillehouders milieu van 19 West-Brabantse gemeenten de verklaring van Dussen. Daarmee beloven zij zich in te zetten voor de landelijke milieudoelstellingen op het gebied van CO2-reductie, duurzame energie en energiebesparing, waaronder:

  • een CO2-reductie van 30 procent in 2020
  • een duurzame energieproductie van 20 procent in 2020

Duurzaam bouwen is onderdeel van de strategische visie over duurzaamheid van West-Brabant. Het Convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant streeft naar een kwaliteitsimpuls in nieuw te bouwen woningen en de bestaande voorraad, door extra aandacht te geven aan materiaalgebruik, gezondheid en binnenmilieu, energie, water, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Steeds meer gemeenten, woningcorporaties en ondernemingen hebben zich in de afgelopen jaren als convenantpartner aangemeld.

Meer pagina's op deze site over duurzaam bouwen: