Meer informatie

Nieuws

  Thema's


Duurzaam ondernemen


De wereld is in beweging. Het klimaat verandert, onze lucht vervuilt, de bevolking groeit, hulpbronnen raken uitgeput. Meer dan ooit moeten we met elkaar werken aan een duurzame maatschappij. Bij overheden en ondernemers staat het onderwerp hoog op de agenda, met thema’s als milieu en mensenrechten. De overheid stimuleert ondernemers met haar beleid van duurzaam inkopen weer tot duurzaam ondernemen.
Duurzaam ondernemen is ook goed voor het imago van bedrijven en kan bovendien flinke besparingen opleveren. De omgevingsdienst stimuleert bedrijven duurzaam te ondernemen. Dat is overigens niet geheel vrijblijvend. In de wet staan regels voor energiebesparing, waterbesparing, afvalpreventie en vervoermanagement.

Een sluitende definitie van duurzaam ondernemen is er (nog) niet. Voor bedrijven is het soms ingewikkeld erachter te komen wat ze kunnen doen op het gebied van duurzaam ondernemen, oftewel MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). De overheid helpt bedrijven waar het kan door het stellen van kaders, het ontwikkelen van kennis en 'good practices'. De omgevingsdienst levert een bijdrage aan de verbreiding van MVO en steunt overheden onder meer bij het organiseren van contacten met bedrijfsleven en maatschappelijke instanties.

Energie besparen

Vaak kan met eenvoudige maatregelen al veel bereikt worden, denk aan tijdschakelaars voor het licht, spaarlampen, dubbelzijdig printen of mobiliteitsmanagement. Maar ook als u investeringen moet doen, kunnen die een aanzienlijke besparing opleveren. Veel maatregelen die wettelijk verplicht zijn, verdienen zichzelf binnen vijf jaar terug.
Wilt u weten hoe u energie kunt besparen? Op de website van het energiecentrum voor het MKB vindt u onder meer:

 • energiescan
 • weglekscan
 • verlichtingscan
 • tips voor direct besparen

Een eenvoudig en goedkoop instrument om inzicht in de milieuprestaties van uw bedrijf te krijgen, is de milieubarometer van stichting Stimular. De milieubarometer geeft u:

 • inzicht in de milieuprestaties van uw bedrijf
 • inzicht in de kosten
 • tips voor besparingen
 • kengetallen voor diverse branches om uw prestaties te vergelijken
 • mogelijkheid voor een CO2-voetafdruk van uw bedrijf

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen is meer dan aandacht voor het milieu. Bij duurzaam ondernemen in brede zin spreken we van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen streven zowel naar winst voor het bedrijf als voor de maatschappij. Voor nu en voor de toekomst. Door bijvoorbeeld duurzaam in te kopen, kunt u de milieubelasting van uw bedrijf fors verminderen en bijdragen aan eerlijke handel. Banken nemen steeds vaker MVO-criteria mee in hun kredietverstrekking.
De omgevingsdienst stimuleert maatschappelijk verantwoord ondernemen in de regio. Onder meer door het in samenwerking met gemeenten en de Kamer van Koophandel organiseren van bijeenkomsten voor het bedrijfsleven.

Bel voor meer informatie via ons centrale nummer 013 - 206 01 00.

Lees ook: Trappenfabrikant behaalt 40 procent CO2-reductie