Nieuws

   Thema's


  Vergaderingen algemeen bestuur

  De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. De deuren zijn gesloten wanneer een vijde van de leden hierom verzoekt of de voorzitter dit nodig acht. Dit is vastgelegd in art. 9 van de gemeenschappelijke regeling voor de OMWB.
  Voor de vergaderingen van het algemeen bestuur is een reglement van orde vastgesteld.

   Vergaderingen 2017:

  Vergaderdatums

  Agenda en

  vergaderstukken

  Besluiten Verslagen
  25 oktober 2017

  agenda

  vergaderstukken

  besluiten

  raadsinformatiebrief

  notulen

  12 juli 2017

  agenda

  vergaderstukken

  besluiten

  raadsinformatiebrief

  notulen

  22 februari 2017

  agenda

  vergaderstukken

  besluiten

  raadsinformatiebrief

  notulen

         
  14 december 2016

  agenda

  vergaderstukken

  besluiten

  raadsinformatiebrief

  notulen

  12 oktober 2016

  agenda

  vergaderstukken

   besluiten

  raadsinformatiebrief

  notulen

  13 juli 2016

  agenda

  vergaderstukken

  besluiten

  raadsinformatiebrief

  notulen