Nieuws

   Thema's


  Vergaderingen algemeen bestuur

  De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. De deuren zijn gesloten wanneer een vijde van de leden hierom verzoekt of de voorzitter dit nodig acht. Dit is vastgelegd in art. 9 van de gemeenschappelijke regeling voor de OMWB.
  Voor de vergaderingen van het algemeen bestuur is een reglement van orde vastgesteld.

   Vergaderingen 2017:

  Vergaderdatums
  Agenda en
  vergaderstukken
  Besluiten
  Verslagen
  15 december
   
  besluiten
   
  raadsinformatiebrief
  notulen
  25 oktober 2017
  besluiten
  raadsinformatiebrief
  notulen
  12 juli 2017
  22 februari 2017
  besluiten
         
  14 december 2016
  besluiten
  raadsinformatiebrief
  notulen
  12 oktober 2016
   besluiten
  13 juli 2016
  besluiten