Nieuws

   Thema's


  Luchtmeetnet Nederland

  Luchtmeetnet NederlandIn Nederland wordt de luchtkwaliteit op meer dan honderd punten gemeten. Deze metingen zijn voor iedereen te volgen op www.luchtmeetnet.nl. Hier zijn op nationaal, provinciaal, regionaal en lokaal niveau actuele luchtkwaliteitsmetingen te bekijken en te vergelijken. Stoffen zoals stikstofdioxide, fijn stof en benzeen worden gemeten.

  Gezamenlijke website

  Luchtmeetnet.nl is een gezamenlijke website van het RIVM, GGD Amsterdam, Omgevings- dienst Midden- en West-Brabant, de provincie Limburg en de DCMR Milieudienst Rijnmond. Deze organisaties hebben allemaal eigen meetpunten.

  Hoe zit het precies?

  Op de website zijn alle meetpunten op de kaart van Nederland te zien. Afhankelijk van de locatie van een meetpunt worden bepaalde stoffen gemeten. Ieder uur wordt per meetpunt per stof een uurgemiddelde bepaald. Deze meetwaarden worden direct op de website getoond. De metingen zijn dus actueel.

  Geïnteresseerd in een bepaald gebied?

  Door een gebied te kiezen, zoomt de kaart hierop in. Ook kan dan een tabel worden getoond met de meetpunten in dit gebied. Op de kaart kan een meetpunt worden aangeklikt. Er verschijnt dan een overzicht van de gemeten stoffen op dit meetpunt.

  Locaties vergelijken?

  Het is bijvoorbeeld mogelijk om de lucht- kwaliteit in Ossendrecht en Amsterdam te vergelijken. Bekijk eens een meetpunt van de OMWB in Ossendrecht en een meetpunt van de GGD Amsterdam.

  Terug in de tijd?

  Kies een meetpunt op de kaart. Per meet- punt kan dan een grafiek per week, maand
  of jaar worden bekeken. Ook van voorgaande weken en maanden kunt u informatie opvragen.

  Storing?

  Soms komen de gemeten waarden van de meetpunten niet op de website. Vaak wordt dit veroorzaakt doordat er even geen telefoonverbinding is. Er wordt in deze perioden wel gemeten en meetwaarden worden zoveel als mogelijk later alsnog op de website toegevoegd. Ook wordt meetapparatuur automatisch om de paar dagen gecontroleerd. Tijdens deze controle kan gedurende enkele uren niet gemeten worden. Het bolletje van het meetpunt is dan grijs en er verschijnt een ‘gat’ in de grafiek.

  Gevalideerde meetresultaten?

  Alle getoonde meetwaarden worden zonder bewerking en controle automatisch gepubliceerd. De meetresultaten zijn indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Meetresultaten zijn pas definitief na validatie en publicatie van de jaarrapportage door de betreffende meetnetbeheerder.

  Meer informatie?

  Hebt u vragen of opmerkingen over de website www.luchtmeetnet.nl dan kunt u contact opnemen met de OMWB  via e-mail info@omwb.nl.

  voorbeelden luchtmeetnet

  voorbeelden luchtmeetnet

  voorbeelden luchtmeetnet