Ik zoek informatie over

Nieuws

    Thema's


Steeds minder overtredingen bij vuurwerkverkoop

Tijdens de verkoopdagen van consumentenvuurwerk (dit jaar 28, 29 en 30 december) zijn toezichthouders van de drie Brabantse omgevingsdiensten op pad geweest om de verkooppunten te controleren op de artikelen en voorschriften uit het Vuurwerkbesluit. De Brabantse omgevingsdiensten concluderen dat het naleefgedrag van de regels wederom verbeterd is.

Brabant telt 251 vuurwerkverkooppunten. De drie Brabantse omgevingsdiensten hebben dit jaar voor het eerst samengewerkt om te komen tot een uniforme werkwijze en controleerden ook alle verkooppunten met een uniforme (digitale) checklist op dezelfde punten.

In de maanden oktober en november waren de verkooppunten in samenwerking met de veiligheidregio’s al geïnspecteerd op bouwkundige voorschriften en brandveiligheidseisen. Tijdens de verkoopdagen keken de inspecteurs naar de wijze van opslag in bunkers en verkoopruimten, de handelwijze rond de verkoop van het vuurwerk en de toegestane hoeveelheden.

Toezichthouders van de diensten constateerden tijdens de eerste verkoopdag dat de maximale stapelhoogte van vuurwerk soms werd overschreden of dat er enkele artikelen tegen de muur waren opgeslagen in de vuurwerkopslagplaats. Geconstateerde overtredingen werden direct ongedaan gemaakt. Bij slechts enkele bedrijven is herhaaldelijk een overtreding geconstateerd. Als komend jaar bij hen deze overtreding weer plaatsvindt, krijgen zij direct een boete opgelegd.

Op 31 december voerden de toezichthouders extra controles uit bij de verkooppunten om te controleren of er geen verkoop plaatsvond op zondag. Dit is namelijk niet toegestaan in het Vuurwerkbesluit. Uit de uitgevoerde controles bleek dat alle gecontroleerde verkopers zich aan het verbod hielden.

 

 Deel: