Behoeftepeiling Omgevingswet

De OMWB peilt bij alle 25 gemeenten de verwachtingen over de implementatie van de Omgevingswet voor 2020. Kijkend vanuit de roadmap van de VNG komen onderstaande vragen naar voren. Wilt u deze zo volledig mogelijk beantwoorden? Bedankt bij voorbaat!

Behoeftepeiling Omgevingswet

  • ONDERSTAANDE VRAGEN (4 T/M 12) GAAN OVER UW PLANNING EN DE GEWENSTE ONDERSTEUNING VANUIT DE OMWB.
  • Wilt u per thema de naam en contactgegevens van de juiste persoon noteren?