Nieuws

   Thema's


  BRZO+

  Wij houden als een van de zes landelijke Brzo-omgevingsidiensten toezicht op risicovolle bedrijven. De OMWB doet dat in heel de provincie Noord-Brabant.

  Landelijk

  We werken landelijk samen met onder meer de inspectie op de arbeidsomstandigheden, de veiligheidsregio (brandweer) en de waterschappen (BRZO+). In Brabant hebben we een coördinerende rol. De werkwijzen stemmen we af met de vijf andere Brzo-omgevingsdienten in Nederland die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op risicovolle bedrijven.
  De samenwerking in BRZO+ is begin 2014 gestart in opdracht van de staatssecretaris, die wil dat de kwaliteit van het toezicht verbetert door:

  • landelijk uniform te werken (level playing field);
  • samen te werken als zijnde één overheid richting bedrijfsleven;
  • bedrijven integraal te benaderen en te beoordelen;
  • risicogestuurd te werken;
  • door te pakken waar nodig en ruimte geven waar dat kan;
  • transparant te zijn, zowel naar bedrijven als naar derden.

  Risicorelevante bedrijven

  De OMWB geeft in Midden- en West-Brabant een ruimere uitleg aan het begrip risicovolle bedrijven. Er worden extra middelen ingezet voor het toezicht op de risicovolle  bedrijven die net onder de wettelijke grens van het BRZO vallen, de zogeheten risicorelevante bedrijven.