Nieuws

   Thema's


  Co÷rdinatie

  De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant:

  • verzorgt de coördinatie tussen alle bij het BRZO betrokken partijen;
  • doet een aanzet voor het jaarprogramma per gemeente;
  • verzorgt de coördinatie en voorbereiding voor de uitvoering van inspecties door het BRZO-team;
  • fungeert als kenniscentrum met betrekking tot de uitvoering van het BRZO;
  • zorgt dat de deelnemers voldoen aan de individuele kwaliteitseisen die de Maatlat stelt (de Maatlat is een inhoudelijk criterium voor uitvoering van de specialistische BRZO 1999-taken);
  • levert inhoudelijke kwaliteit bij de inspecties, rapportages en adviezen;
  • stelt evaluatierapporten voor gemeenten op.