Nieuws

   Thema's


  Verantwoording groepsrisico


  Groepsrisico is (nog) geen vanzelfsprekende factor bij ruimtelijke inrichtingsplannen. Gevolg kan zijn dat in een laat stadium de externe veiligheid opeens een hinderfactor wordt. Groepsrisico moet daarom in het proces van tekentafel tot de eerste paal gelijk opgaan met ruimtelijke aspecten en financieel-economische belangen. Omdat externe veiligheid en het groepsrisico meer urgentie vereisen bij de inrichting van Nederland - niet alleen de bron van potentiële risico’s is van belang, maar vooral hoe we de ruimte rond die bron inrichten - is het Verbeterprogramma Verantwoording Groepsrisico’s in het leven geroepen. Dit verbeterprogramma beoogt:

  • de samenwerking tussen RO en EV te verbeteren;
  • groepsrisico meer belang te geven bij inrichtingsplannen;
  • EV-deskundigen meer te betrekken bij ontwikkelingskansen binnen de bebouwde omgeving;
  • stedenbouwers en andere RO-ers meer inzicht te geven in de do’s en dont’s rond groepsrisico;
  • kennisuitwisseling te bevorderen.

  Regioteam Midden- en West-Brabant

  Het regioteam Midden- en West-Brabant brengt RO’ers en EV’ers bij elkaar om ruimtelijke kwaliteit en externe veiligheid beter op elkaar af te stemmen. Het regioteam maakt onderdeel uit van het Verbeterprogramma Verantwoording Groepsrisico. Om de beoogde integratie in de schijnwerpers te zetten en te laten zien dat samenwerking mogelijk is én resultaten oplevert, zal het regioteam begin 2014 een EV-trofee uitreiken aan een goed voorbeeld van verantwoording groepsrisico.

  Informatie

  Voor meer informatie over het verbeterprogramma groepsrisico en het regioteam kunt u contact opnemen met Kees Aarts, k.aarts@omwb.nl. Of kijk op www.verbeterprogrammagroepsrisico.nl.