Nieuws

   Thema's


  Wegwijzers buisleidingen

  De wegwijzer helpt u met het de aspect externe veiligheid (in relatie tot buisleidingen) bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. U vindt in de wegwijzer het antwoord op de volgende vragen:

  • Liggen er buisleidingen binnen het plangebied?
  • Waar liggen welke soorten buisleidingen precies?
  • Welke wettelijke verplichtingen zijn er waar u aan moet voldoen?      
  • Welke zaken moet u wel en niet beschrijven in het bestemmingsplan?
  • Waar vindt u relevante wet- en regelgeving?

  Buisleidingen

  De wegwijzer is een interactieve powerpointpresentatie met een helpdeskfunctie. Er zijn per regio contactpersonen aangesteld. Zij helpen en adviseren graag bij al uw vragen over buisleidingen.