Nieuws

   Thema's


  Vuurwerk

  Na de totstandkoming van de omgevingsdiensten heeft de OMWB de vuurwerktaken van de provincie overgenomen. De omgevingsdienst voert nu, deels binnen het programma BRZO+, de volgende (provinciale en gemeentelijke) taken uit:

  1. De afhandeling van vergunningaanvragen in het kader van de Wabo voor de vuurwerkopslag en verkoopinrichtingen (onderdeel milieu) binnen de OMWB-regio. De afhandeling van vergunningaanvragen voor BRZO-opslag vuurwerkinrichtingen in Noord-Brabant in het kader van de Wabo.
   Voor inrichtingen binnen de OMWB-regio is dit Wabo-breed, dus ook de BRIKS-taken (bouw, reclame, inrit, kap- en sloopvergunningen). Buiten de OMWB-regio verzorgt de OMWB standaard het onderdeel milieu, en zijn de BRIKS-taken optioneel.

  2. Toezicht en handhaving op milieugebied voor alle hierboven genoemde inrichtingen. Voor de BRZO-inrichtingen in de OMWB-regio ook realisatie toezicht op de bouw en realisatie toezicht voor meldingen brandveilig gebruik, sloop en asbestverwijdering.

  3. Het afhandelen van ontbrandingstoestemmingen en meldingen in het kader van het Vuurwerkbesluit voor vuurwerkevenementen in heel Noord-Brabant.

  4. Toezicht en handhaving op in punt 3 genoemde evenementen.

  5. Vuurwerkcoördinatie. De omgevingsdienst (vuurwerkcoördinator) draagt zorg voor een provinciebrede afstemming met de provincie Noord-Brabant, de vuurwerkbranche, omgevingsdiensten, brandweer, politie en justitie. De vuurwerkcoördinator zorgt ook voor landelijke afstemming met provincies, omgevingsdiensten, het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T).