Nieuws

   Thema's


  Milieuklachten

  Ervaart u overlast van geur, geluid, trillingen of stof van bedrijven in Brabant? Constateert u bodem, lucht- of waterverontreiniging of ziet u afvaldumpingen? Hebt u vragen of meldingen over de kwaliteit van zwemwater? Meld dit via 073 - 681 28 21 bij de Milieuklachtencentrale. De MilieuKlachtenCentrale is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en onderneemt actie op uw meldingen en klachten. Niet-acute milieuklachten kunt u bij de milieuklachtencentrale ook digitaal indienen.

   MKC

  ACTUELE BERICHTGEVING MILIEUHINDER:

  Stankoverlast door uitrijden mest

  23.08.2017

  De voorwaarden voor het uitrijden van dierlijke meststoffen zijn wettelijk geregeld in het Besluit gebruik meststoffen. De MilieuKlachtenCentrale van de OMWB krijgt regelmatig klachten binnen over stankoverlast door het uitrijden van dierlijke meststoffen. Het toezicht hierop ligt echter niet bij de OMWB. Heeft u klachten of vragen met betrekking tot het uitrijden van dierlijke meststoffen, neem dan contact op met de Politie (0900-8844) of de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (0900-0388 / of via het klachtenformulier op www.NVWA.nl (zoek op ‘klacht).
  Let wel: Ook als de mest op juiste wijze (emissiearm) wordt uitgereden kan er “stankoverlast” ontstaan.

  Stankoverlast in Moerdijk

  25.03.2017

  Sinds donderdag 23 maart j.l. zijn er bij de milieuklachtencentrale, van bewoners van Moerdijk, diverse meldingen van stankoverlast ontvangen.
  De geur die is waargenomen wordt omschreven als een weeïge, rioolachtige lucht.

  Uit onderzoek door medewerkers van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant en van Rijkswaterstaat is gebleken dat de geur afkomstig is vanaf twee duwbakken die voor anker liggen op de daarvoor bestemde wachtplaats op het Hollands Diep.
  In deze duwbakken ligt rioolslib opgeslagen in afwachting van nader transport.

  Door de OMWB wordt nader onderzocht of de duwbakken op korte termijn naar een andere locatie kunnen worden verplaatst om daarmee de overlast te doen beëindigen.