Nieuws

   Thema's


  Bescherming persoonsgegevens


  Wanneer u een melding doet, registreert de MilieuKlachtencentrale zowel de aard van de klacht als uw naam en adres in het registratiesysteem s@men. Hierbij nemen we de Wet bescherming persoonsgegevens in acht. Het klachtenteam gebruikt uw gegevens om eventueel bij u aanvullende informatie op te vragen of om u op de hoogte te brengen van de afhandeling van uw klacht. De omgevingsdienst geeft uw persoonlijke gegevens niet door aan het bedrijf waarover u een klacht indient.

  In het geval dat uw klacht tot een strafrechtelijk onderzoek leidt, kunnen het Openbaar Ministerie en de rechtbank wel uw gegevens bij ons opvragen. Wij zijn dan verplicht die te verstrekken.

  Wanneer wij uw klacht niet kunnen behandelen maar moeten doorsturen naar een andere instantie, zoals een gemeente of waterschap, zullen wij ook uw persoonlijke gegevens doorsturen. Overigens zijn die instanties eveneens gehouden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de MilieuKlachtenCentrale.