Nieuws

   Thema's


  Informatie voor bedrijven


  Bedrijven zijn vanuit de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verplicht om gebeurtenissen die niet in het normale productieproces vallen aan de overheid te melden. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld gepland onderhoud, maar ook om kleine of grote incidenten.

  Deze meldingen dienen zo spoedig mogelijk ingediend te worden bij het daartoe bevoegde gezag. Dit kan zijn de provincie, gemeente of het Waterschap. Veelal heeft de omgevingsdienst het mandaat om de meldingen met betrekking tot de Wet milieubeheer verder af te handelen. Meldingen betreffende de Wet milieubeheer kunt u het beste indienen via  de MilieuKlachtenCentrale. Dit kan telefonisch via 
  073 6812821 of 013 2060500. 

  Beide nummers komen uit bij de MilieuKlachtenCentrale die 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is.

  Hoe de rapportage naar aanleiding van deze meldingen wordt gedaan, is opgenomen in de betreffende wetgeving.