Ik zoek informatie over

Nieuws

    Thema's


NieuwsSamen meerwaarde bij vuurwerkcontroles

11.12.2017

De drie Brabantse omgevingsdiensten werken dit jaar nauw met elkaar en met de veiligheidsregio's samen om ervoor te zorgen dat de verkooppunten van vuurwerk veilig zijn.

Lees verder 

OMWB [IN BEELD]

17.11.2017

Het tweede nummer van ons digitale magazine OMWB [in beeld] is uit.

Lees verder 

Opruimvergoeding drugsafval in Brabant 3 maanden open

07.06.2017

Gemeenten en grondeigenaren in Noord-Brabant die vorig jaar kosten hebben moeten maken voor het opruimen van drugsafval, kunnen van 23 mei tot en met 15 augustus een financiële tegemoetkoming (maximaal 50%) aanvragen. In totaal is hiervoor € 500.000 euro beschikbaar.

Lees verder 

Uitvoering BRIKS-taken per 1 juni in eigen huis

01.06.2017

Namens de provincie Noord-Brabant verzorgt de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant voor verschillende bedrijven het toezicht en de vergunningverlening.

Lees verder 

Kennismaking Brabantse Omgevingsdiensten

21.04.2017

Vrijdag 7 april maakten de leden van Provinciale Staten kennis met de drie Brabantse omgevingsdiensten. Een opbouwende, interactieve bijeenkomst. Als start gaven de Statenleden aan wat hun huidige indruk is van de omgevingsdiensten.

Lees verder 

Transportcontroles: samenwerking loont

15.02.2017

Contacten opdoen was het belangrijkste doel, de concrete resultaten de waardevolle bijvangst. De eerste gezamenlijke transportcontroles van de OWMB en de landelijke politie waren succesvol. Ook de politie was enthousiast en wil meer, veel meer.

Lees verder 

Veehouderij en gezondheid omwonenden

15.02.2017

Wonen in de omgeving van veehouderijen kan risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen. Gemeenten en provincie dienen hier rekening mee te houden bij het maken van bestemmingsplannen en het verlenen van vergunningen. In Brabant is daarom – gebaseerd op recente onderzoeken – de 'Notitie Handelingsperspectieven veehouderij en Volksgezondheid: endotoxine toetsingskader 1.0' verspreid. Dit toetsingskader is de basis voor vergunningverlening, kan het binnen de ruimtelijke ordening worden toegepast en geeft het bevoegd gezag handvatten om bij overschrijding van de advieswaarde in gesprek te gaan met de veehouderij.

Lees verder 

Omgevingsdienst ondersteunt bij voorbereiding Omgevingswet

13.02.2017

Langzaam komt de Omgevingswet dichterbij. In opdracht van de provincie heeft de OMWB consultaties uitgevoerd op de AMvB’s die bij de Omgevingwet horen. Daar waren ze erg tevreden over. Op dit moment loopt de consultatie van de Invoeringswet.

Lees verder 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19