Muziekfestival WOO HAH

Bij geluidhinder van dit festival kunt u tijdens het evenement bellen met het speciaal hiervoor opengestelde klachtennummer: 013-460 95 03.

Tijdens alle festivaldagen voert de OMWB in opdracht van de gemeente Hilvarenbeek geluidmetingen uit. Hoewel getoetst wordt aan de geluidgrenswaarden van de vergunning, kunt u mogelijk toch geluidhinder ondervinden. Het festival vindt plaats op het terrein van Safaripark de Beekse Bergen.