Nieuw: uitgebreide handreiking Milieu & Bouwen in het omgevingsplan

“Wat mag of moet ik opnemen in mijn omgevingsplan?” Op die vragen krijgen gemeenteambtenaren antwoord met de handreiking ‘Milieu en bouwen in het omgevingsplan’. Gemaakt door de specialisten en juristen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en gemeente Dordrecht (hoofdstuk Bouwen). De handreiking is bruikbaar voor alle gemeenten in Nederland. De gemeenten keken uit naar deze schat aan informatie.

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Het omgevingsplan is het belangrijkste instrument voor de gemeente om de omgeving goed in te richten. Het bevat de regels voor de fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan komt in de plaats van het bestemmingsplan, maar is veel breder dan dat.

Om te bepalen wat je als gemeente opneemt in dat plan, gaan twee vragen vooraf: wat wil en wat moet/mag de gemeente regelen in het omgevingsplan? Deze nieuwe handreiking beantwoordt vooral de tweede vraag. In de handreiking wordt het juridisch kader geschetst van de belangrijkste milieuthema’s en van het thema bouwen.

Praktische handvatten
Het is een document vol aandachtspunten en praktische handvatten voor beleidsmedewerkers, milieu- en bouwspecialisten, gemeenteraadsleden en wethouders. De handreiking is daarmee een belangrijk hulpmiddel bij de vraagstukken, die zich ongetwijfeld voordoen bij het opstellen van het eerste Omgevingsplan.

Zeer uitgebreid
De eerste versie ging in op de thema’s geur en geluid. Deze nieuwe handreiking is uitgebreid naar maar liefst zeven thema’s:

  1. Geluid door activiteiten (denk aan evenementen, windmolens)
  2. Geluid door verkeer en industrie
  3. Trillingen
  4. Geur
  5. Externe veiligheid (denk aan brand en explosies)
  6. Bodem
  7. Bouwen

Deze handreiking bestaat uit een analyse van de rijks- en provinciale regels en van de bruidsschat. Op basis daarvan geeft deze handreiking aandachtspunten voor regels in het nieuwe deel van het omgevingsplan.

Intensieve samenwerking
OZHZ en OMWB hadden beide het plan een handreiking te maken en sloegen de handen ineen voor deze “grensoverschrijdende” samenwerking. Dat was efficiënt en zorgde voor waardevolle verbindingen. Dat illustreert dat deze handreiking voor heel Nederland interessant is. Veel omgevingsdiensten en gemeenten in ons land zijn bezig met de bruidsschat en het omgevingsplan. Deze handreiking onderscheidt zich doordat het juridisch kader heel precies wordt geanalyseerd en de aandachtspunten zich niet alleen richten op de bruidsschat, maar ook op het regelend vermogen van het hele omgevingsplan.