Contact

  Nieuws

   Thema's


  Opdracht verzoektaak (buiten WP)

  Het opdrachtformulier 'Verzoektaken buiten het werkprogramma' is in samenwerking met een aantal deelnemers tot stand gekomen. Het formulier is hier te downloaden.  

  De opdrachtformulieren dienen volledig worden ingevuld. Wanneer de werkverdeler van de OMWB constateert dat het formulier niet voldoende of niet correct is ingevuld wordt er contact met u opgenomen. Zodra het formulier volledig is ingevuld wordt er een zaaknummer aangemaakt.

  De ingevulde opdrachtformulieren kunnen worden gestuurd naar opdrachten@OMWB.nl.
  Na ontvangst worden deze automatisch doorgestuurd naar info@omwb.nl en gaan de interne routing in.

  Accountmanagement OMWB