Nieuws

   Thema's


  Bestuur

  Het dagelijks bestuur (DB):
  •    is gekozen door het algemeen bestuur;
  •    neemt beslissingen die geen uitstel vragen,
  •    is verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur;
  •    bereidt de vergaderingen van het algemeen bestuur voor.  

  Het algemeen bestuur (AB) behandelt over het algemeen de meer algemene zaken, zoals beleidzaken. Bij de omgevingsdienst is het dagelijks bestuur geselecteerd uit leden van het algemeen bestuur. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. De vergaderdatums en de documenten zijn te vinden op het tabblad 'vergaderingen algemeen bestuur'.
  De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn voor 2018 gepland op: 17-1/23-3/16-5/13-6/19-9/21-11. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

  Samenstelling dagelijks bestuur en portefeuilleverdeling 

  De heer P.F.G. (Paul) Depla

  Burgemeester gemeente Breda

  • Voorzitter dagelijks en algemeen bestuur
  • Bestuurlijke vertegenwoordiging OMWB
  • Onderhouden bestuurlijke relaties met collega-diensten en andere partners
  • 3-Voorzittersoverleg

  burgemeester P. Depla

  De heer R.F.I. (Ryan) Palmen

  Burgemeester Hilvarenbeek

  • Vice-voorzitter dagelijks en algemeen bestuur
  • Portefeuille: Dienstverlening
  • Coördinatie Besturlijk contact met deelnemers
  • Bestuurlijke invulling relatie opdrachtgever-opdrachtnemer
  • Invulling collectief takenpakket
  • Takenpakket OMWB
  • ICT

  burgemeester R. Palmen

  De heer J.P.M. (Jac) Klijs

  Burgemeester gemeente Moerdijk

  • Portefeuille: Externe veiligheid
  • Bestuurlijke coördinatie uitvoering VTH-taken BRZO+-inrichtingen
  • Bewaken level playing field uitvoering BRZO+-taken 
  • Bestuurllijke vereenwoordining bij overleggen BRZO+-RUD's
  • Bestuulijk anspreekpunt m.b.t. andere aspecten externe veiligheid

  burgemeester J. Klijs 

  De heer M. (Mario) Jacobs

  Wethouder gemeente Tilburg

  • Portefeuille: Personeelszaken en implementatie Omgevingswet
  • Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
  • Vraagstukken omtrent formatie
  • Vraagstukken omtrent inhuur
  • Bestuurlijke contacten OR en GO
  • Uitvoering sociaal plan en personele vraagstukken reorganisatie
  • Rol OMWB bij implementatie Omgevingswet

  wethouder M. Jacobs

  De heer J. (Johan) van den Hout

  Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant 

  • Portefeuille: Samenwerking Brabantse Omgevingsdiensten
  • Bestuurlijke coördinatie samenwerking OMWB-ODBN-ODZOB
  • Bestuurlijke afstemming taakafbakening expertises tussen de drie Omgevingsdiensten 

  gedeputeerde J. van den Hout

  De heer R. (Ruud) van den Belt

  Burgemeester gemeente Steenbergen

  • Portefeuille: Huis op Orde
  • Bestuurlijke coördinatie uitvoering actieplan Huis op Orde
  • Bestuurlijke afstemming uitvoering actieplan met andere portefeuillehouders
  • Bestuurlijk aanspreekpunt reorganisatieproces
  burgemeester R. van den Belt

  De heer G. (Guus) van der Put

  Wethouder gemeente Goirle

  • Portefeuille: Financiën
  • Begroting en begrotingswijzigingen
  • Buraps
  • Jaarrekeningen
  • Finaciële beleidsvraagstukken

  wethouder G. van der Put