Nieuws

   Thema's


  Samenwerking


  De omgevingsdienst werkt met tal van organisaties samen. Wij participeren in samenwerkingsverbanden en netwerken, en initiëren waar mogelijk nieuwe initiatieven. Wij zijn onder meer betrokken bij de volgende samenwerkingsverbanden en netwerken:

  • Duurzaam bouwen
  • Samen Sterk in Brabant
  • Duurzaam Durven Doen