Nieuws

   Thema's


  SSIB

  Terreinbeheerders, gemeenten, politie en tal van andere organisaties werken samen om toezicht en handhaving in het buitengebied te verbeteren. Het project Samen Sterk in Brabant startte in 2009 in Zuidoost-Brabant en loopt sinds 1 januari 2016 ook in de regio's Noord en Midden- en West-Brabant. Afvaldumpingen, (vis)stroperij, illegale ontgrondingen en grondwateronttrekkingen, en illegaal gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen zijn enkele van de zaken die extra aandacht krijgen in het handhavingsproject. Alle regio's maken gebruik van hetzelfde 0900-nummer, waar iedereen die iets signaleert in het buitengebied terecht kan. Speciale regiohandhavers zorgen voor een adequate opvolging van de meldingen.

  Wilt u een melding doen over verdachte zaken in het buitengebied, bel 0900-9965432.

  Meer informatie over het project SSIB vindt u op de website van de Omgevingsdienst Brabant Noord.