Nieuws

   Thema's


  Vergaderingen algemeen bestuur

  De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. De deuren zijn gesloten wanneer een vijde van de leden hierom verzoekt of de voorzitter dit nodig acht. Dit is vastgelegd in art. 9 van de gemeenschappelijke regeling voor de OMWB.
  Voor de vergaderingen van het algemeen bestuur is een reglement van orde vastgesteld.

   

  Vergaderdatums
  2018
  Agenda en
  vergaderstukken
  Besluiten
  Verslagen
  12 december
  agenda
  vergaderstukken
  besluiten
  raadsinformatiebrief
  notulen
  12 oktober
  agenda
  vergaderstukken
  besluiten
  raadsinformatiebrief
  notulen
  4 juli
  agenda
  vergaderstukken
  besluiten
  raadsinformatiebrief
  notulen
  18 april
  agenda
  vergaderstukken
  besluiten
  raadsinformatiebrief
  notulen
  2 maart
  besluiten
  raadsinformatiebrief
  notulen
  Vergaderdatums
  2017
  Agenda en
  vergaderstukken
  Besluiten Verslagen 
  15 december
   
   
  notulen
  25 oktober
  besluiten
  raadsinformatiebrief
  12 juli
  22 februari
  besluiten
  Vergaderdatums
  2016
  Agenda en
  vergaderstukken 
  Besluiten  Verslagen 
  14 december
  besluiten
  raadsinformatiebrief
  notulen
  12 oktober
   besluiten
  13 juli
  besluiten