Nieuws

   Thema's


  Advisering geluid

  Naast het uitvoeren van metingen vormt het uitvoeren van akoestisch onderzoek, het beoordelen van rapportages van derden en het adviseren over de uitkomsten van rapportages de belangrijkste taak van het team Metingen en Onderzoek. Deze advisering staat veelal in het teken van:

  • meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer;
  • vergunningaanvraag Wabo;
  • ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen);
  • hogere waarden Wgh (bouw woningen en aanleg/reconstructie wegen);
  • uitvoeren zonebeheer geluidgezoneerde industrieterreinen;
  • ontheffingen APV (evenementen);
  • ontheffingen bouwlawaai (APV en Bouwbesluit).

  Contactpersonen advisering over geluid

  Voor informatie over onze advieswerkzaamheden over geluid kunt u terecht bij het team Metingen en Onderzoek.