Nieuws

   Thema's


  Geluid in beleid

  Milieuwetgeving is erg uitgebreid. Toch is er voor gemeenten ruimte voor eigen beleid op specifieke onderdelen. De omgevingsdienst kan u ondersteunen bij het opstellen van geluidbeleid. Bijvoorbeeld als het gaat om:
  -    hogere waarden beleid Wet geluidhinder;
  -    beleid gebruik knalapparaten in het buitengebied (APV);
  -    opstellen zonebeheersplan voor geluidgezoneerde industrieterreinen;
  -    industrielawaai beleid;
  -    evenementenbeleid;
  -    etc.