Nieuws

   Thema's


  Geluid in RO

  Bij nieuwe bestemmingsplannen en bij wijzigingen van bestaande, is geluid vaak een belangrijk milieuaspect. Wanneer niet goed rekening is gehouden met het geluid in de leefomgeving en er dus geen uitspraak kan worden gedaan over het woon- en leefklimaat na uitvoering van het plan, kan dit bij bezwaar of beroepsprocedures tot problemen leiden. Vooraf de akoestische situatie in kaart brengen, kan veel tijd en geld besparen.

  Wij kunnen voor u rapportages van akoestisch onderzoek opstellen en de resultaten vertalen naar een geluidparagraaf voor een bestemmingsplan. Daarin kan worden ingegaan op:

  • wegverkeerslawaai;
  • railverkeerslawaai;
  • industrielawaai;
  • vlieglawaai (alleen nabij vliegvelden/-bases).

  Zo nodig kunnen wij adviseren over maatregelen om de geluidbelasting te reduceren. Wanneer onze geluidadviseurs vroegtijdig in het ontwikkelingsproces aan tafel zitten, kunnen akoestisch ongewenste situaties in een vroeg stadium worden voorkomen.

  Vaak zijn het projectontwikkelaars die een bepaald gebied ontwikkelen. De rapportages van akoestisch onderzoeken die names hen worden opgesteld, kunnen onze geluidadviseurs voor u  beoordelen. Zij kunnen tevens adviseren over de beste wijze om met de uitkomsten van het onderzoek om te gaan.