Nieuws

      Thema's


    Meldingen/vergunningaanvragen

    Het Activiteitenbesluit milieubeheer schrijft voor in welke situaties een rapportage van een akoestisch onderzoek bij de melding gevoegd moet worden. Bijvoorbeeld bij horeca-inrichtingen met een bepaald binnenniveau, of ingeval van regelmatig vrachtwagenbewegingen in de avond of nacht bij een bedrijf dat nabij woningen is gevestigd.
    Ook bij vergunningaanvragen zijn er situaties waarbij een akoestisch onderzoek is vereist. Geluidsadviseurs beoordelen en adviseren zo nodig over aanvullingen of aanpassingen. Op grond van deze rapportages kunnen geluidvoorschriften worden opgesteld voor de Wabo-vergunning of maatwerkvoorschriften in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer, inclusief de bijbehorende motivering.