Nieuws

   Thema's


  Ontheffing bouwlawaai

  In nagenoeg elke APV is de volgende bepaling opgenomen:

  Het is verboden op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

  Bij bouw- en sloopwerkzaamheden is het echter vaak niet te voorkomen dat voor omwonenden hinder optreedt. Bij werkzaamheden die vallen onder het Bouwbesluit (en waarvoor dus een omgevingsvergunning bouwen is afgegeven) is in artikel 8.3 van het Bouwbesluit aangegeven op welke wijze met bouwlawaai dient te worden omgegaan. Van het gestelde in het Bouwbesluit kan het nodig zijn dat ontheffing wordt verleend (bijvoorbeeld bij werkzaamheden in de nachtperiode of op zondag).
  Werkzaamheden waarvoor geen ‘bouwvergunning’ nodig zijn, zoals werkzaamheden aan (spoor-) wegen, kan worden teruggevallen op de Circulaire Bouwlawaai.

  Onze geluidadviseurs kunnen u adviseren over de te hanteren geluidgrenswaarden en andere mogelijk voorwaarden voor in een ontheffing op grond van de APV en het Bouwbesluit.