Nieuws

   Thema's


  Ontheffing evenementen (APV)

  De afgelopen jaren zien we in de gehele regio een sterke toename van het aantal festivals en evenementen in de openlucht. Evenementen die plaatsvinden in de openbare ruimte, vallen onder de APV. Niet alle gemeenten in de regio hebben een evenementenbeleid waarin voorwaarden zijn opgenomen voor evenementen met een aanzienlijk geluidaandeel.
  In de geluidontheffing (onderdeel evenementenvergunning) voor een evenement kunnen voorschriften opgenomen worden voor:

  • de tijdsperiode van het houden van het festival;
  • een normstelling voor het maximaal optredende equivalente geluidniveau (vanwege het muziekgeluid) ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige bestemmingen, dan wel het maximale geluidvermogenniveau van de luidsprekertorens. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan een grenswaarde in dB(A), maar bij een evenement met veel basgeluiden (dance of house) kan ook worden gedacht aan een grenswaarde in dB(C);
  • de opstelling van het podium;
  • de aard van de ten gehore brengen muziek;
  • een mogelijkheid tot het verbeuren van een boete indien een overtreding van de geluidgrens-waarden geconstateerd wordt.