Nieuws

   Thema's


  Actief bodembeheer

  De omgevingsdienst beheert voor een aantal gemeenten het bodeminformatiesysteem. Met een bodeminformatiesysteem kunnen gemeenten:

  • snel informatie uit rapporten raadplegen;
  • gegevens monitoren van bijvoorbeeld aantallen saneringen, uitgevoerde onderzoeken etc.;
  • met behulp van een geografisch informatiesysteem themagerichte informatie visualiseren;
  • een degelijke basis leggen voor (gebiedsgericht) beleid;
  • gegevens opslaan en omzetten in bodemkwaliteitskaarten (een instrument om onder meer vrij grondverzet mogelijk te maken). Het Besluit bodemkwaliteit vereist, bij specifiek beleid en in sommige gevallen bij generiek beleid, een bodemkwaliteitskaart.

  De omgevingsdienst verzorgt of ondersteunt bij het:

  • beheren van het bodeminformatiesysteem;
  • digitaliseren van bodemrapporten (BIS/GIS);
  • vervaardigen van themakaarten;
  • opstellen van bodemkwaliteitskaarten;
  • opstellen van (gebiedsgericht) bodembeleid.