Nieuws

   Thema's


  De Nieuwe Omgevingswet

  Er is een nieuwe wet op komst; de Omgevingswet. Deze wet zal de regels voor onze fysieke leefomgeving ingrijpend veranderen. De wet raakt ons in de kern van onze taken. De komende tijd wordt steeds meer bekend over de contouren en invulling van de wet. De OMWB volgt de ontwikkelingen, treft voorbereidingen en staat klaar om haar partners te ondersteunen. Een goede voorbereiding op de Omgevingswet is van belang om ons werk goed te kunnen blijven doen.

  Samen voorbereid zijn

  Voor onze opdrachtgevers participeren we in diverse vakberaden en informatiebijeenkomsten. Ook werken we samen met gemeenten in pilots waarbij aan de hand van praktijkcases de nieuwe wetgeving wordt verkend. De OMWB werkt namens de provincie Noord-Brabant samen met andere twee Brabantse omgevingsdiensten aan de consultatie van wetteksten. Kortom, we doen op verschillende manieren kennis op en zijn een natuurlijke partner bij omgevingsvraagstukken. Samen de regio goed voorbereiden op de stelselwijziging, dat is het doel.

  Kennis voor onze regio

  We willen u goed informeren, maar zeker geen dingen dubbel doen. Vaak zullen we volstaan met een verwijzing naar de juiste landelijke informatiebronnen. Op deze website en onze LinkedIn-groep treft u daarnaast nieuws dat specifiek voor onze regio van belang is. Denk aan pilots, samenwerkingsverbanden en regionale ontwikkelingen.

  Heeft u tips wilt u advies of gewoon eens een goed gesprek over de nieuwe omgevingswet? Neem dan contact op met Programmamanager Piet de Nijs