Nieuws

   Thema's


  Achtergronden


  Omgevingswetportaal

  Voor achtergrondinformatie wordt in eerste instantie verwezen naar www.omgevingswetportaal.nl. Hier is actuele, correcte informatie te vinden over de Omgevingswet en aanverwante zaken. De OMWB kiest ervoor om uitsluitend nieuws en achtergronden op de website te plaatsen die aanvullend is op omgevingswetportaal en van nut is voor gemeenten in onze regio en de provincie.

  Introductie hoofdlijnen Omgevingswet

  Om een globaal beeld te krijgen van de hoofdlijnen van de nieuwe wet is de factsheetIenM een bijzonder handig en beknopt document.

  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2014/06/17/ienm-factsheet-omgevingswet


  Eerste gedachten rol van de OMWB

  Om de Omgevingsdienst klaar te stomen voor de aankomende Omgevingswet zijn acties nodig op uiteenlopende gebieden. Veel details van de aankomende wet zijn nog onduidelijk. De uiteindelijke totstandkoming van de wet en de AMvB’s en de voorbereiding van alle (lokale) actoren is een zeer dynamisch proces. Het is niet mogelijk om het proces nu al tot in detail te voorspellen, wel is het verstandig een gezamenlijke visie uit te spreken en vast te leggen. Er wordt dus geen strak sjabloon vastgelegd, het realiseren van hoofddoelen door samenwerking is de kern van de aanpak. Als de OMWB een professionele partner wil zijn in omgevingsvraagstukken moet gewerkt worden aan drie doelen:

  Doel 1. Netwerk.

  Eind 2016 is de OMWB betrokken bij omgevingsvraagstukken in onze regio en kennisnetwerken vanuit (Rijks)overheden. 

  Doel 2. Cultuur- en kennis.

  Bij de inwerkingtreding van de wet weten medewerkers voldoende van de Omgevingswet om het werk naar tevredenheid van opdrachtgevers uit te kunnen voeren.

  Doel 3. Processen en systemen.

  Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet voldoen onze data- en informatiesystemen aan de gestelde eisen.