Nieuws

   Thema's


  Nieuws

  Consultatie vier AMvB’s per 1 juli

  De AMvB’s bij de Omgevingswet gaan op 1 juli 2016 in consultatie. Dit heeft de minister onlangs besloten vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid en kwaliteit. De consultatie loopt vanwege de vakantieperiode wel langer door, tot 1 oktober 2016. Tijdens de pre-consultatie zijn meer dan 6000 unieke punten ingebracht. De programmadirectie ´Eenvoudig Beter´ wil de tijd tot 1 juli gebruiken om de reacties te verwerken en er waar nodig met de inbrengers over in gesprek te gaan. Daarna gaan de AMvB’s formeel in consultatie en worden zij besproken in de Tweede Kamer. De OMWB werkt samen met de ODBN en ODZOB in opdracht van de
  provincie aan de consultatie van de volgende AMvB’s:

  http://www.omgevingswetportaal.nl/actueel/nieuwsbrief/nieuwsmail-nummer-40/amvbs-omgevingswet-op-1-juli-in-consultatie


   

  Financieel akkoord op hoofdlijnen

  Voor een voortvarende invoering van de Omgevingswet hebben Rijk, VNG, IPO en Unie van Waterschappen een akkoord gesloten over de kosten en besparingen die de invoering van de wet met zich meebrengt. Zie:

  https://www.uvw.nl/publicatie/financieel-akkoord-omgevingswet/


   

  Aanvullingswetten bodem en geluid

  Parallel aan de Omgevingswet worden vijf aanvullingswettten opgesteld als onderdeel van het stelsel omgevingsrecht. Het gaat om onderwerpen zoals bodem, natuur, grondeigendom, geluid en integratie ammoniak en veehouderij. Onlangs zijn de aanvullingswetten bodem en geluid in consultatie gegaan. De OMWB heeft op verzoek van de provincie naar de aanvullingswet bodem gekeken en verkent momenteel de behoefte van gemeenten om gezamenlijk te reageren op deze aanvullingswet. Zie:

  https://www.internetconsultatie.nl/omgevingswet_bodem
  https://www.internetconsultatie.nl/omgevingswet_geluid