Nieuws

   Thema's


  Samenwerking

   

  Training samen met de gemeente Tilburg

  Een veertigtal collega’s van de OMWB is in april 2016 te gast geweest bij een serie bijeenkomsten van de gemeente Tilburg om over de Omgevingswet. Wim Tijssen van de gemeente Tilburg heeft de waardevolle kennis die hij heeft opgedaan bij het ministerie van I&M op zeer inspirerende wijze gedeeld.


   

  Symposium bestuurders op 14 april

  Donderdag 14 april was er in Udenhout een bestuurlijk symposium over de Omgevingswet. Het symposium was door de drie Brabantse Omgevingsdiensten georganiseerd om bestuurders (AB-leden en portefeuille-houders RO en Milieu) een beeld te geven van de veranderingen die op op stapel staan. U leest hier het verslag


   

  Pilots ‘Nu al eenvoudig beter’

  Gemeenten kunnen binnen pilots nu al experimenteren met het omgevingsplan: één gebiedsdekkende regeling voor alle regels over de leefomgeving. Deelnemers worden begeleid door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en experts uit de praktijk. Doel van de ‘real life’ pilots is dat de gemeenten met de Crisis- en herstelwet in de hand voor hun omgevingsplannen van de Wro mogen afwijken om ervaring op kunnen doen met de nieuwe omgevingswet. Dit is leerzaam voor gemeenten en kan ook andere gemeenten inspireren. De OMWB werkt momenteel samen met de gemeente Breda aan twee pilots en verkent de mogelijkheden tot pilots met een aantal gemeenten.