Nieuws

   Thema's


  Metingen & onderzoek

  Ons team Metingen en Onderzoek verricht voor gemeenten, provincie en andere omgevingsdiensten tal van milieumetingen en onderzoeken. Ongeveer de helft daarvan is gerelateerd aan VTH-trajecten (vergunningverlening, toezicht en handhaving). Het overige deel van de metingen en onderzoeken heeft betrekking op onder meer ruimtelijke ordeningsvraagstukken (RO) en mobiliteit (infra).

  Veel metingen en onderzoeken doen we naar aanleiding van milieuklachten of –meldingen van:

  • geur- en stankoverlast;
  • geluidhinder;
  • voelbare (en hinderlijke) trillingen;
  • lichthinder;
  • aanwezigheid van bodem- en waterverontreiniging;
  • illegale afvaldumpingen (zoals XTC-afval);
  • illegale lozingen.

  Onze technici werken met geavanceerde en moderne meetapparatuur, en beschikken over de vereiste veiligheidsvoorzieningen, zoals ademlucht en gasdetectieapparatuur. Zij kunnen onder vrijwel alle omstandigheden de gevraagde onderzoeken uitvoeren.

  Daarnaast verzorgt het team Metingen en Onderzoek:

  • integrale milieuadviezen
  • deeladvisering over:
   • bodem;
   • water;
   • bouwstoffen;
   • afval;
   • asbest;
   • geluid;
   • licht;
   • trillingen;
   • geur;
   • luchtemissies;
   • luchtimmissies.

  Deze advisering vloeit meestal voort uit meldingen Activiteitenbesluit (Wm), milieuvergunningaanvragen en toezicht en handhaving (Wabo), bestemmingsplanprocedures (Wro) en ontheffingen APV.
  Daarnaast hebben we ook ruime ervaring in het geven van technische ondersteuning bij rechtszaken (rechtbank) en zittingen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (beroepen en voorlopige voorzieningen). Onze ondersteuning kan, bijvoorbeeld, bestaan uit het verzorgen van tekstuele bijdragen aan verweerschriften en pleitnota's, of het optreden als getuige-deskundige tijdens een zitting.