Nieuws

   Thema's


  Onderzoek afvalstoffen

  Op 8 mei 2002 is de Europese Afvalstoffenlijst (Eural) in werking getreden. In de Eural benoemt de Europese Commissie afvalstoffen en bepaalt wanneer een afvalstof gevaarlijk is. In de Wet milieubeheer (afvalstoffen) wordt uitgegaan van een indeling in een viertal categorieën: autowrakken, huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

  De omgevingsdienst is geaccrediteerd voor de monsterneming van afvalstoffen conform de NVN 5860. De werkzaamheden kunnen als volgt worden ingedeeld:

  • vooronderzoek en/of monsterneming in het kader van de karakterisering van afval;
  • onderzoek en toetsing in het kader van de Eural: een onderzoek of de afvalstoffen kunnen worden aangemerkt als gevaarlijk afval;
  • onderzoek in het kader van strafrechtelijk onderzoek: toetsing van gemiddelde concentraties van stationaire partijen vaste afvalstoffen aan de concentratiegrenzen uit bijvoorbeeld de Eural.

  Bemonstering afvalstoffen

  Voordat een partij wordt bemonsterd, moet bij voorkeur eerst een historisch onderzoek of vooronderzoek worden uitgevoerd, waarin meer informatie over de aard van de partij afvalstoffen wordt ingewonnen. Op basis van deze informatie moet een monsternemingsstrategie worden opgesteld. De procedures voor bemonstering van afvalstoffen in het kader van de karakterisering van afval staan beschreven in de NVN 5860. De NVN 5860 richt zich voornamelijk op de technische aspecten van het feitelijk bemonsteren van vaste en vloeibare afvalstoffen. In de norm is tevens een protocol opgenomen dat moet worden gevolgd bij strafrechtelijk onderzoek.

  Onderzoek op maat

  In het kader van controle van vergunningen verrichten wij, in overleg met de opdrachtgever, ook onderzoek op maat, zoals het bepalen van de grootte van partijen afval, bepalen of bepaalde afvalstoffen op de juiste wijze zijn opgeslagen of aantonen dat afvalstoffen of grondstoffen op basis van hun gevaarlijke eigenschappen op een andere manier moeten worden opgeslagen of behandeld.

  Laboratoriumonderzoek afvalstoffen

  De analyses worden altijd uitbesteed aan een geaccrediteerd milieulaboratorium.

  Contactpersonen afvalstoffenonderzoek

  Voor meer informatie over onderzoek van afvalstoffen kunt u contact opnemen met Henk Jan Perebolte, e-mail h.perebolte@omwb.nl, of Jan Willem van Zon, e-mail j.vanzon@omwb.nl.