Nieuws

   Thema's


  Onderzoek geluid en trillingen

  Milieuwetgeving (sectoraal), klachten of RO-procedures zijn vaak de aanleiding voor geluidonderzoeken. Onze vakgroep Geluid & Trillingen van het team Metingen en Onderzoek meet met eigen specialisten en apparatuur geluid en trillingen, en voert desgewenst uitgebreide en gecompliceerde geluidberekeningen uit. De onderzoeken staan veelal in het teken van vergunningverlening, en toezicht en handhaving (het zogenaamde VTH-pakket), en komen voort uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet geluidhinder (Wgh), Wet milieubeheer (Wm, incl. Activiteitenbesluit) en Gemeentewet (APV). Daarnaast voeren we onder meer onderzoeken uit in het kader van mobiliteit (infra) en ruimtelijke ontwikkelingen (Wro).

  Metingen en onderzoek geluid en trillingen

  Het dienstenpakket van de omgevingsdienst op gebied van geluid bestaat onder meer uit:

   Contactpersoon geluid en trillingen

  Voor informatie over ons dienstenpakket kunt u terecht bij Gerald van Grunsven, e-mail: g.vangrunsven@omwb.nl.