Nieuws

   Thema's


  Onderzoek licht(hinder)

  In Nederland neemt de totale lichtuitstoot, de hoeveelheid licht, met 3 tot 5 procent per jaar toe. Grootste 'verlichters' zijn kassen, sportvelden en openbare verlichting. Van het opgewekte licht straalt zo'n 11 procent omhoog, als gevolg van het weglekken van licht of weerkaatsing. Nederland is al jaren het land met de grootste lichtdichtheid van Europa. Deze lichtvervuiling kan worden opgedeeld in drie niveaus:

  • Lichthinder: Hinder op lokaal niveau veroorzaakt door direct invallend / instralend licht. Hierbij kan worden gedacht aan het licht van een lichtmast of reclameverlichting die rechtstreeks een woning binnen schijnt.
  • Horizonvervuiling: De zichtbaarheid van lichtbronnen op grotere afstand. Zoals de zichtbaarheid van een open stal of verlicht sportveld vanuit een open landschap.
  • Hemelhelderheid: De verminderde zichtbaarheid van sterren als gevolg van de opheldering van de hemel door de uitstraling van aanwezig kunstlicht. Hieronder vallen lichtkoepels veroorzaakt door kassencomplexen en steden.

  Licht(hinder) in het Activiteitenbesluit

  Veel (gemeentelijke) bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Daarin wordt Licht onder de zorgplicht van een inrichting naar de omgeving vermeld in Artikel 2.1 lid 2 t.w.:

  h. Het voorkomen dan wel het tot een aanvaarbaar niveau beperken van lichthinder;
  q. Het beschermen van de duisternis en het donkere landschap in door het door het bevoegd gezag aangegeven gebieden.

  Richtlijnen beoordeling lichthinder

  De NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde) heeft voor de beoordeling van lichthinder een aantal richtlijnen opgesteld. In deze richtlijnen worden grenswaarden aangegeven waaraan aan zou moeten worden voldaan bij invallend licht als gevolg van een installatie. De grenswaarden zijn afhankelijk van de ecologische zone (o.a. natuurgebied, stedelijk gebied) en de etmaalperiode (dag, avond en nacht). Er zijn ook grenswaarden voor de verticale verlichtingssterkte Ev (in lux) en de lichtsterkste I (in candela). Andere richtlijnen, bijvoorbeeld vanuit een gemeente of een bestemmingsplan, kunnen ook deel uitmaken van een toetsing. Door een lichtmeting kunnen we de verticale verlichtingssterkte Ev en de lichtsterkste I bepalen en toetsen aan de grenswaarden uit de NSVV-richtlijn.

  Horizonvervuiling en hemelhelderheid

  Horizonvervuiling en hemelhelderheid hebben betrekking op grotere gebieden. De hemelhelderheid kan bepaald worden middels lichtmetingen. Hierbij wordt bij een onbewolkte maanloze nacht de luminantie (cd/m2) in het zenith van de hemel (loodrecht omhoog) bepaald. Uit deze metingen kan een hemelhelderheid / donkertekaart van een gebied worden afgeleid. Een donkertekaart kan gebruikt worden als beleidsinstrument om de donkerte in specifieke gebieden vast te leggen en te beschermen.

  Diensten metingen en onderzoek

  De omgevingsdienst kan:

  • lichthinder onderzoeken beoordelen;
  • adviseren bij het voorkomen of opheffen van lichthinder;
  • opstellen maatwerkvoorschriften m.b.t. lichthinder (Activiteitenbesluit);
  • lichtmetingen met betrekking tot lichthinder en hemelhelderheid uitvoeren.

  Contactperoon licht(hinder)

  Voor meer informatie over onze producten en prijzen kunt u contact opnemen met Michiel de Ruiter, e-mail  M.deRuiter@omwb.nl.