Nieuws

   Thema's


  Onderzoek lucht en geur

  Milieuwetgeving, klachten of RO-procedures zijn vaak de aanleiding voor lucht- en geuronderzoeken. Ons dienstenpakket omvat onder meer metingen van en onderzoek naar de uitstoot (emissies) van:

  • industrie;
  • verkeer;
  • stedelijke emissies;
  • landbouw;
  • intensieve veehouderij;
  • emissies van natuurlijke aard;
  • concentraties luchtverontreinigende stoffen.

  Om dergelijke lucht- en geuremissies in kaart te brengen, beschikt de omgevingsdienst over een uitgebreid pakket aan meetmethoden en apparatuur. De omgevingsdienst is voor veel van deze meetmethoden als inspectie-instelling geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie, onder nummer I073.

  Daarnaast verrichten wij:

  • luchtkwaliteitsonderzoek;
  • uitgebreide en gecompliceerde luchtberekeningen, met visualisaties van de resultaten op contourenkaarten;
  • geurberekeningen in relatie tot de intensieve veehouderij;
  • geurberekening in relatie tot de industrie.

  Al onze berekeningen zijn steeds conform de standaarden van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

  Overige diensten lucht en geur

  • verzorgen van rapportages over de luchtkwaliteit;
  • opstellen plannen van aanpak om de luchtkwaliteit te verbeteren;
  • adviseren over prioriteiten bij lucht- en geurmaatregelen;
  • adviseren over actuele en te verwachten luchtkwaliteit bij ruimtelijke ontwikkelingen;
  • opstellen van maatwerkvoorschriften;
  • opstellen van luchtvoorschriften en bijbehorende considerans;
  • technisch inhoudelijke beoordelingen van meetvoorstellen en emissierapportages;
  • beoordelen van en adviseren over luchtrapportages van derden;
  • adviseren over luchtaspecten bij:
   • meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer
   • vergunningaanvragen (wabo)
   • ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen).

  Contactpersonen lucht en geur

  Voor meer informatie over onze producten kunt u contact opnemen met T.H. Visser, t.visser@omwb.nl, of
  P. Hubers, p.hubers@omwb.nl.