Nieuws

   Thema's


  Indicatieve milieutoets


  Een indicatieve milieutoets geeft al tijdens de initiatieffase van een ruimtelijk plan inzicht in de kwaliteiten en beperkingen van een gebied. Planvormers en ontwerpers starten met een reële uitgangssituatie. Ze krijgen daarmee bouwstenen aangereikt om uw plan extra kwaliteit te geven en het voorkomt dat u later in het planproces op onverwachte belemmeringen stuit. Afhankelijk van het aantal aspecten waarop u wilt laten toetsen, ontvangt u de toetsresultaten binnen twee à drie weken na uw aanvraag.
  Het is mogelijk een indicatieve milieutoets uit te laten voeren op één of meer van de volgende aspecten:

  • bedrijven- en milieuzonering
  • geur
  • lucht
  • geluid
  • externe veiligheid
  • bodem
  • water
  • ecologie

  Een ecologische toets kan ook nodig zijn om te bepalen of door slopen van bouwwerken of het kappen van bomen verstoring zal optreden voor een beschermde plant of diersoort. In veel situaties zal het uitvoeren van een aanvangstoets voldoende zijn om aan te tonen of een plan of activiteit uitgevoerd kan worden met of zonder simpele maatregelen om een overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ons centrale nummer met Roel Peters, of mail naar r.peters@omwb.nl.