Nieuws

   Thema's


  Specialisten

  Het werk van de omgevingsdienst komt grotendeels voort uit de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en de behandeling van milieuklachten. Aanvullend geven we integraal advies vanuit onze specialistische kennis op het gebied van milieu en werken we actief mee aan uiteenlopende omgevingsvraagstukken van gemeenten en provincie. Daarnaast adviseert en ondersteunt de dienst gemeenten, provincie en andere overheden op het gebied van:

  • bodem;
  • water;
  • geluid;
  • lucht;
  • externe veiligheid (onder het programma BRZO+);
  • ruimtelijke planning en milieu;
  • milieumetingen en -onderzoek;
  • juridische zaken;
  • milieucommunicatie en natuur- en milieueducatie;
  • duurzaamheid;
  • beleidsvorming;
  • projectbegeleiding.