Nieuws

   Thema's


  Asbest


  De omgevingsdienst beantwoordt namens een aantal gemeenten algemene vragen van burgers over asbest en fungeert ook als vraagbaak voor de gemeenten zelf. Ook voor specifieke vragen over asbest, asbestinventarisaties en asbestverwijdering, of over wet- en regelgeving over asbest kunt u een beroep doen op de omgevingsdienst.

  informatie voor particulieren

  Asbestonderzoek bij sloop

  Het verwijderen van asbest is aan strikte voorschriften onderworpen. Bij sloop, demontage of verwijdering van asbest is een sloopvergunning vereist. De asbestspecialisten van de OMWB adviseren en kunnen taken uitvoeren voor het bevoegd gezag.

  • initieren asbestinventarisaties bij de sloop of verkoop van een woning;
  • beoordelen, toetsten en adviseren over ingediende asbestinventarisatierapporten;
  • adviseren over eventuele vervolgstappen;
  • beoordelen onder welke condities sloopactiviteiten kunnen plaatsvinden;
  • opstellen asbestsaneringsplannen;
  • toezicht houden tijdens sloopwerkzaamheden;
  • leveren van projectbegeleiding bij asbestsanering.

  Asbest-in-grond-onderzoek en grondsaneringen

  Een asbest-in-grond-onderzoek brengt in beeld of grond daadwerkelijk is verontreinigd met asbest. De omgevingsdienst:

  • initieert en coördineert veldinspecties en afname van grondmonsters;
  • verzorgt rapportages;
  • adviseren over een passende oplossing;
  • beoordeelt de noodzaak van vervolgonderzoek;
  • bereidt saneringen voor;
  • voert directie, bewaakt kosten, controleert facturen;
  • levert voortgangs- en evaluatierapporten voor grondsanering.