Nieuws

   Thema's


  Bodemsanering

  Wanneer bodemsanering noodzakelijk is, bepaalt de (plaatselijke) overheid, afhankelijk van de risico's, een termijn waarbinnen dat moet gebeuren. Een saneringsonderzoek moet vervolgens uitwijzen wat de best mogelijke wijze van saneren is. Voor de uitvoering is een saneringsplan vereist, dat beschrijft op welke wijze (functiegericht) gesaneerd gaat worden en of er sprake is van isoleren of monitoren van de (rest)verontreiniging. Wanneer verontreiniging in de bodem achter zal blijven, zijn goede monitoring en een afdoend nazorgplan van belang.

  De omgevingsdienst kan over bodemsaneringen adviseren en beoordelingen maken (A), maar ook taken uitvoeren voor het bevoegd gezag (B).

  • uitbrengen van een zienswijze op een (ontwerp)beschikking van een saneringsplan (A);
  • beoordelen van een saneringsplan (A);
  • voorbereiden en (laten) uitvoeren van een bodemsanering (A), waaronder:
   • opstellen saneringsplan (technisch en financieel);
   • opstellen saneringsbestek;
   • begeleiding;
   • directievoering;
   • aanvragen vergunningen;
   • opstellen saneringsevaluatierapport;
   • uitvoeren van grondwatermonitoring;
   • leveren milieukundig begeleiders.
  • opstellen nazorgplannen (A);
  • controleren van een bodemsanering in uitvoering (B);
  • begeleiden van een bodemsanering in uitvoering (B);
  • beoordelen van een saneringsevaluatierapport (A/B);
  • beoordelen van een grondwatermonitoringsplan en de resultaten (A/B);
  • nazorg (A/B);
  • beschikken op saneringsplan (B).