Asbestdaken verboden vanaf 2024

In 2018 besloot heeft het kabinet om asbestdaken per 2024 te verbieden vanwege de hoge risico’s voor gezondheid en milieu. Iedere particulier of bedrijf moet voor die tijd het asbestdak (laten) verwijderen. Bij oppervlakten tot 35 m2 mag u dat zelf. Bij grotere oppervlakten moet een erkende asbestsaneerder dit doen.

Het verbod geldt voor alle gebouwen met dakbedekking in de vorm van asbesthoudende golfplaten, dakleien en bitumen. Deze zijn meestal minimaal 30 jaar oud (van vóór 1994) en daarmee sowieso toe aan vervanging. Door het op tijd te vervangen voorkomen we hoge maatschappelijke kosten door calamiteiten of branden waarbij asbest vrijkomt, dat opgeruimd moet worden.

Wat kunt u doen als u denkt asbest in uw dak te hebben?

 1. Onderzoek het risico
  Doe de gratis online advies-op-maat test van MilieuCentraal. Deze test geeft u advies over het risico op asbest in uw dak, de manier waarop het opgeruimd moet worden (zelf of een gecertificeerd bedrijf) en wat de mogelijke kosten zijn. Let op: deze test is gericht op particulieren.
 2. Een inventarisatie uitvoeren
  Blijkt dat u risico heeft op asbest in uw dak, laat dan een asbestinventarisatie doen door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Breek of beschadig zelf nooit het asbestdak, omdat er dan asbestvezels vrij kunnen komen.Belangrijk: Een asbestinventarisatie is altijd vereist als u asbest laat verwijderen. Het asbestinventarisatierapport dient u namelijk in samen met uw sloopmelding (zie punt 4). Daarnaast heeft de asbestsaneerder dit rapport nodig om de asbest te mogen verwijderen. Zonder rapport is de asbestsaneerder en bent u als opdrachtgever strafbaar.Gecertificeerde asbestinventarisatiebureaus vindt u op de website van Ascert (Stichting Certificatie Asbest). Een inventarisatie op locatie kost ongeveer €400.
 3. Laat uw dak verwijderen
  – Als blijkt dat u moet saneren, laat uw dak dan verwijderen door een gecertificeerde asbestsaneerder. Kijk op de website van Ascert (Stichting Certificatie Asbest) voor een gecertificeerd bedrijf bij u in de buurt.
  – Is uw dak kleiner dan 35 m2? Dan mag u onder bepaalde voorwaarden zelf uw asbestdak verwijderen. Kijk voor deze voorwaarden op de website van MilieuCentraal.
 4. Meld de sanering
  Weet u wanneer u uw dak gaat of laat saneren? Meld dit dan 4 weken van tevoren bij uw gemeente via een sloopmelding. Dit kan via het Online Omgevingsloket (OLO) of met ene formulier van de gemeente.